Съвместна работа на ПИЦ и МКБППМН – Плевен

Съвместна работа на ПИЦ и МКБППМН – Плевен

Ученици от пети и шести клас на СУ „Христо Смирненски“ – Плевен бяха групата, с която продължи работата на екип на Превантивно-информационния център по зависимости в областния град. Проявата бе част от съвместния план за работа на ПИЦ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Плевен и се реализира с любезното съдействие на директора на СУ „Христо Смирненски“ Николай Иванов. Срещата на специалистите от ПИЦ – Плевен и възпитаниците на училището бе посветена на формите на превенция, базирана на умения, полезни за живота: как да бъдем успешни и как да се представяме в обществото. Психологът Марина Трифонова коментира с учениците какви са стъпките към успеха, лесно или трудно се стига до него, като те споделиха своето мнение по темата и подкрепиха с примери визията си за успеха. В дискусията бяха включени различни интерактивни форми, чрез които младите хора се запознаха по-добре с темата. Разделени на групи, чрез похватите на изобразителното изкуство те развихриха творческата...
Read More
„Родителски кръг“ организираха Превантивно-информационният център и МКБППМН – Плевен

„Родителски кръг“ организираха Превантивно-информационният център и МКБППМН – Плевен

Инициатива „Родителски кръг“ стартираха на 1 март Превантивно-информационният център по зависимости и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Плевен. Целта е чрез нея да се помогне на родители, чийто деца са в риск от употреба на наркотични вещества или от извършване на противообществени прояви. Основните принципи на работа са доброволност, поверителност, уважение и приемане на мнението на другия, като към момента в групата са включени две двойки и още четирима родители, чийто деца са в юношеска възраст. Тази идея се зароди преди две години във връзка с работата ни в Превантивно-информационния център, където основната ни роля е да помогнем на децата, но се оказа, че и родителите имат нужда от помощ, сподели психологът в ПИЦ – Плевен Валентин Минков. По думите му, родителите се намират в ситуация, в която не са подготвени за предизвикателствата, които ги очакват, а фокусът неслучайно е върху деца в юношеска възраст, той като именно тогава проблемите се изострят. Защо кръг? „Кръгът...
Read More