Какво са моктейлите и защо не са безопасни при справяне с алкохолна зависимост?

Какво са моктейлите и защо не са безопасни при справяне с алкохолна зависимост?

За много хора, които се борят със злоупотребата с алкохол, предотвратяването на желанието за пиене изисква повече от просто избягване на алкохола - изисква също съзнателно усилие да не участват в културата на пиене. Културата на пиене е обществена норма, демонстрирана в събития, социално поведение и традиции, които се въртят около консумацията на алкохол, и се практикува по целия свят. Културата на пиене създава среда, в която консумацията на алкохол е норма – дори очаквана. Това може да принуди хората да пият по-редовно и в по-големи количества и може да увеличи риска от здравословни проблеми, свързани с алкохола, опасно поведение и злоупотреба с алкохол.Безалкохолните коктейли, наречени моктейли, станаха доста популярни през последните години. Наред с възхода на миксологията (практиката за смесване на първокласни коктейли), безалкохолните коктейли, включващи сокове и сиропи, също станаха нещо обичайно в барове, частни събития и дори у дома. Моктейли се продават специално за тези, които решат да избягват алкохола и имат за цел да позволят на...
Read More