В Никопол се проведе среща, посветена на Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

В Никопол се проведе среща, посветена на Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

По повод предстоящия Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика – 26 юни, в Никопол се проведе съвместна инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, РП Никопол, РС Никопол, РУ Никопол, ЦОП Никопол, СУ„Христо Ботев“, „НЧ Напредък 1871“ и Превантивно-информационния център по зависимости – Плевен. Искра Ангелова, секретар на МКБППМН откри срещата, като акцентира върху важността на проблема с употребата на наркотични вещества сред младите хора. Учениците от 7 до 11 клас изгледаха презентация за видовете наркотици и тяхното въздействие, представена от Зорница Георгиева, педагог в ЦОП Никопол. Г-жа Мария Георгиева, Административен ръководител – районен прокурор в РП Никопол и г-н Тодор Тихолов – съдия в РС Никопол запознаха присъстващите с наказателната отговорност, която носят тези, които произвеждат, притежават, разпространяват, употребяват и склоняват към употреба на психоактивни вещества. Споделиха примери от своята практика, свързани с употребата на наркотици от младите хора и със сериозните последици от това. В дискусията по темата се включи и Валентин...
Read More
Деца от Плевен с награди в конкурс за превенция на наркоманиите

Деца от Плевен с награди в конкурс за превенция на наркоманиите

Прекрасното стихотворение „Левски“ на Кристина Върбанова и рисунката на Деница Динкова от III „a“ клас на Основно училище „Васил Левски“ – Плевен са единствените наградени творби в област Плевен с поощрителни награди в Конкурса по превенция на наркоманиите 2018/2019 година в двете теми: „Моят любим национален герой“ и „Човекът – свободен и независим от наркотиците“. Конкурсът е организиран от Община Благоевград и Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград....
Read More