Педагози от Левски проведоха обучение, посветено на работата в екип

Педагози от Левски проведоха обучение, посветено на работата в екип

От 30 юли до 1 август в Хисаря се проведе обучение на тема „Работа в екип - взаимодействие между институциите“, в което участие взеха 18 педагози от община Левски - представители на ОУ „Максим Горки“ и СУ „Крум Попов“, детските градини „Слънце“ и „Локомотив“, както и такива на НЧ „Георги Парцалев“. Обучението бе организирано от Отдел „Образование“ в Община Левски и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с лектор психологът в Превантивно-информационния център за зависимости в Плевен Валентин Минков. Основната цел на обучението бе сформирането на екипи и взаимодействие между различните институции, като акцент в работата на участниците в него бе решаване на казуси, ролеви игри за работа в екип, прилагане на Наредбата за приобщаващо образование в училищата. В последния ден всеки от тях имаше възможност да изготви програма за решаването на конкретни казуси – реални ситуации, с които те са се сблъсквали в практиката си, свързани с прояви на рисково поведение на учениците и техните...
Read More
ПИЦ – Плевен провежда обучение на педагози от град Левски

ПИЦ – Плевен провежда обучение на педагози от град Левски

Обучение на педагогически специалисти от Левски провежда Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. Инициативата е на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Левски, като обучител е психологът Валентин Минков. „Идеята е да се реализират дейности, свързани с превенция употребата на наркотични вещества, като на базата на първата ни среща набелязахме план. Първо събрахме представители на институции, пряко ангажирани с проблема – МВР, Отдел „Закрила на детето“, както и педагогическите съветници от училищата в Левски и най-важното, което те заявиха като желание, бе провеждането на обучение на педагозите“, обясни психологът. Обучението включва представяне на различните видове наркотични и тяхното въдействие, симптоми, по които може да се установи употребата им, запознаване с методики за превенция на учениците и работа с родителите, предпоставки за употребата на наркотични вещества при децата, както и провеждане на ролеви игри учител – родител. Също така, в рамките на обучението преподавателите се запознават с резултатите от проведено сред учениците анкетно проучване, свързано...
Read More