Областният екип по приемна грижа и ПИЦ – Плевен със съвместни обучения на приемни родители

Областният екип по приемна грижа и ПИЦ – Плевен със съвместни обучения на приемни родители

Обучения на приемни родители се провеждат на територията на област Плевен. Те се реализират от Областния екип по приемна грижа, който работи по проект „Приеми ме 2015“ съвместно с Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен. На базата на анкетно проучване, проведено от екипа по приемна грижа, бяха набелязани три модула за обучение на приемните родители – „Предизвикателства при отглеждане и възпитание на деца, настанени в приемни семейства“, „Кризисна интервенция на агресивното поведение“ и „Управление на времето и стреса“. В инициативата са обхванати всички приемни родители – около 130 приемни семейства, от общините Плевен, Червен бряг, Никопол, Кнежа, Пордим, Левски и Долна Митрополия, ангажирани по проект „Приеми ме 2015“. Впечатленията на участвалия психолог от ПИЦ – Плевен Валентин Минков от работата до този момент са, че приемните родители са заинтересовани и ангажирани, а основните предизвикателства пред тях са свързани с децата, навлизащи в юношеска възраст. Той допълва, че целта на обученията е поддържане и надграждане знанията на родителите за бързо променящата...
Read More
„Мотивацията – причини, желания, стимули, потребности при приемните родители” бе тема на обучение със социални работници от Областния екип по приемна грижа

„Мотивацията – причини, желания, стимули, потребности при приемните родители” бе тема на обучение със социални работници от Областния екип по приемна грижа

Обучение на тема „Мотивацията – причини, желания, стимули, потребности при приемните родители” проведе екипът на Превантивно-информационния център в Плевен. Участие в него взеха социални работници, отговарящи за приемните семейства от общините Плевен, Червен бряг, Никопол и Кнежа, а обучител бе психологът Валентин Минков. Коментирани бяха причините човек да избере професията „приемен родител“ – дали това се прави изцяло по финансови съображения или има и хора-идеалисти, за които това е призвание. Темата предизвика дискусия коя от двете групи приемни родители се справят по-успешно. Социалните работници се обединиха около мнението, че и двете страни трябва да бъдат стимулирани, като според тях и от двата типа хора може да излезе успешен приемен родител стига те да бъдат достатъчно добре мотивирани. В рамките на обучението участниците се спряха и на въпроса за нормативната уредба в областта на професионалната приемна грижа, която според мнозина от социалните работници трябва да бъде актуализирана с оглед на това, че услугата е динамична. Дискутирани бяха и конкретни казуси, свързани с...
Read More
Последствията от употребата на наркотици бяха тема на обучение на деца и приемни родители в ПИЦ – Плевен

Последствията от употребата на наркотици бяха тема на обучение на деца и приемни родители в ПИЦ – Плевен

Обучение на деца, настанени в приемни семейства и техните приемни родители, организира Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. Инициативата се реализира съвместно с областния екип по приемна грижа в Плевенска област, като в нея взеха участие деца и родители от общините Кнежа, Никопол, Левски и Плевен. В обучението се включиха деца на възраст над 14 години, подбрани от областния екип по приемна грижа съобразно степента от риск от употреба на наркотични вещества, на който са изложени. Пред приемните родители психологът в ПИЦ – Плевен Валентин Минков коментира предпоставките за употребата на наркотични вещества, видовете наркотици и тяхното въздействие, разпознаването на употреба на дрога, а също така се спря на темата за това как да помогнем на деца, приели свръхдоза. Заедно с децата от приемни семейства работиха Антоанета Мачева – координатор превантивни програми и д-р Неделчо Георгиев. Фокусът на обучението бе върху дългосрочните последствия от употребата на наркотични вещества, формирането на зависимост и отстояване на позиция пред групата. Приемните родителите са отворени да...
Read More
Приемни родители и деца от общините Червен бряг и Кнежа участваха в обучение на ПИЦ – Плевен и БАСП

Приемни родители и деца от общините Червен бряг и Кнежа участваха в обучение на ПИЦ – Плевен и БАСП

Второ обучение на приемни родители и деца, настанени в приемни семейства, проведоха Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен и Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. След като в първата среща участници бяха родители и деца от общините Плевен, Никопол и Долна Митрополия, днес в обучението се включиха семейства от общините Червен бряг и Кнежа. Темата на обучението бе „Сексуално предавани инфекции, ХИВ/СПИН и контрацепция“, като от страна на ПИЦ – Плевен участваха психологът Валентин Минков и д-р Неделчо Георгиев, а от БАСП – д-р Красимир Романов. както и деца от Клуб „Връстници обучават връстници“ към ПИЦ – Плевен и Читалище „ЛИК“. Пред децата психологът Валентин Минков говори за промените в юношеската възраст, интимните взаимоотношения между момичетата и момчетата, както и за начините за предпазване от нежелана бременност, сексуално предаваните инфекции, ХИВ/СПИН. Планирали сме да проведем със същите групи обучение с фокус върху дългосрочните последствия от наркотичните вещества, които ще бъдат през май и юни, сподели психологът Валентин Минков. ...
Read More