КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 2020

КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 2020

Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Плевен  в изпълнение на  Годишен план за дейността на ОбСНВ  през 2020г. стартират процедура по прием на документи за участие на училища в проекти на тема: “ Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора, превенция на употребата на наркотични и други психоактивни вещества” Участие с проекти могат да вземат основни и средни училища в Община Плевен, профилирани гимназии, общински професионал ни гимназии. Период на реализация на проектите: 01.11.2020– 15.12.2020 год. Размер на безвъзмездната финансова подкрепа за 1 проект: мин. 700, макс. 1000 лева. Краен срок за представяне на проектите: 15 октомври 2020 год. Тук можете да намерите: Писмо - покана Пълна обява за участие Формуляр за кандидатстване Придружително писмо ...
Read More
НОВИ УЧЕНИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА – ПЛЕВЕН

НОВИ УЧЕНИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА – ПЛЕВЕН

Пет са одобрените училищни ученически инициативи в Плевен под мотото „Последвай живота!” в тазгодишната конкурсна сесия на ОбСНВ – Плевен. ДФСГ „Интелект”  трансформира училищното пространство чрез  „Алея на книгата” с идеята, че направеното от ръцете на младите не само допринася за осмисляне на  живота им в училище, но и че естетиката сама по себе си е право и избор, който учениците трябва да имат. Превръщането на обикновеното стълбище към училищната библиотека в комфортно и визуализирано с духовни символи от българската литературна класика място е само предпоставка за нови литературни четения и срещи с автори. ОУ „Валери Петров” залага в своята инициатива на спорта, движението на открито и срещата с утвърдени спортни имена, като една силно мотивираща, енергизираща и смислена работа. Конкурс за художествена фотография и изложба ще провокират учениците да отворят фантазията си и уловят  мигове, в които животът е красиво вълшебство. ОУ „Д-р Петър Берон” избира формати за общуване и споделяне с учениците от 5,6 и 7 клас. Предоставя  специално време, за да се поговори с децата за това колко е важно да изграждаме социални...
Read More
Обявиха одобрените проекти в конкурса на Община Плевен и ОбСНВ – Плевен „Последвай живота“

Обявиха одобрените проекти в конкурса на Община Плевен и ОбСНВ – Плевен „Последвай живота“

Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества обявиха одобрените проекти на училища, участвали в конкурс под мотото: „Последвай живота” – ученически инициативи и дейности, стимулиращи творчеството, спорта, младежката фантазия за осмисляне на свободното време, като форма на превенция на зависимости сред децата и младите хора”. Целта на конкурсната сесия беше стимулиране на училищната активност за организиране и провеждане на инициативи, даващи шанс за изява на младежката и ученическа фантазия и креативност, качества и умения, ангажиращи свободното време на децата и учениците като форма на превенция на рискови фактори. Задължително условие беше предоставяне на възможност учениците сами да формулират и реализират идеите си, свързани с основната цел. Комисия в състав: д-р Елза Пачева – Началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности” в Община Плевен, Катя Божикова – Председател на ОбСНВ – Плевен, и Антоанета Мачева – специалист в ПИЦ – Плевен, разгледа постъпилите предложения и предлага на кмета на Община Плевен да бъдат подкрепени проектите на следните учебни заведения: ДФСГ „Интелект” НУ „Патриарх Евтимий” ОУ...
Read More