ОбСНВ – Плевен организира работен форум с фокус върху превенцията на употребата на нови психоактивни вещества

ОбСНВ – Плевен организира работен форум с фокус върху превенцията на употребата на нови психоактивни вещества

През м. май 2018 в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе среща на националните координатори по наркотиците на страните-членки, организирана съвместно от министерствата на вътрешните работи и на здравеопазването, в който участва и Общински съвет по наркотични вещества – Плевен (ОбСНВ). С цел споделяне на актуална информация и опит на местно ниво и засилване на сътрудничеството между институциите, ОбСНВ – Плевен организира работен форум „Актуално за превенцията: предизвикателства пред намаляване на търсенето и предлагането, употребата и злоупотребата с нови психоактивни вещества”. Събитието ще се проведе на 13 юни (сряда) 2018 г. от 13.30 ч. в зала "Гена Димитрова" на Регионалната библиотека „Христо Смирненски” – Плевен. За участие в него са поканени представители на ОД на МВР – Плевен, като инспектори от Детска педагогическа стая или изпълняващи техни функции, патрулиращи, пътни полицаи, служители в РУ на област Плевен, които в пряката си работа имат отношение по темата; представители на образователната система, като педагогически съветници, училищни психолози; членовете на...
Read More