Зачестяват случаите на сърдечен арест от свръхдоза при млади и здрави хора

Зачестяват случаите на сърдечен арест от свръхдоза при млади и здрави хора

Анализ на данни за повече от 500 000 извънболнични сърдечни ареста в САЩ установява ключови разлики в резултатите между сърдечни арести, причинени от предозиране с вещества, и сърдечни арести, дължащи се на други причини, според ново изследване, публикувано в Journal of the American Heart Association. Сърдечен арест настъпва, когато има електрически проблем със сърцето, който го кара да спре да бие. Всяка година повече от 350 000 души в САЩ претърпяват извънболничен сърдечен арест, според статистиката на Американската кардиологична асоциация за 2023 г. за сърдечните заболявания и инсулт. Хората, които оцелеят след сърдечен арест, могат да имат увреждане на мозъка, нараняване на вътрешните органи или други дългосрочни последици. Извънболничните сърдечни арести, предизвикани от предозиране с опиоиди, са значителна причина за смърт сред възрастни от 25 до 64 г., според научното изявление на Асоциацията от 2021 г. относно свързания с опиоиди извънболничен сърдечен арест и повече от 15% от случаите на предозиране през 2016 г. включват сърдечен арест.Изследователите са анализирали данни...
Read More
Нов клас опиоиди водят до тежки случаи на свръхдоза, сърдечен арест и предизвикателства при лечението

Нов клас опиоиди водят до тежки случаи на свръхдоза, сърдечен арест и предизвикателства при лечението

Подклас опиоидни вещества, наречени нитазени, се появяват в нелегалните доставки на опиати в Съединените щати и са по-мощни дори от фентанила. Тези нитазени добавят нови опасности от употребата на наркотици, което води до значително повишен процент на сърдечен арест в случаи на предозиране и значително по-високи дози налоксон за вътреболнично лечение в сравнение с предозирането с фентанил. Заключенията идват в резултат на първото изследване върху хора, което показва клиничните ефекти на нови мощни опиоиди, като вещества от клас брорфин и нитазен. Това проучване е и първото, което идентифицира въздействието на новите незаконни опиоиди, включително неблагоприятните последици от нитазените, като често спиране на сърцето и по-висока доза налоксон за лечение.Изследователите са анализирали 2298 пациенти, приети със свръхдоза опиоиди в спешните отделения в цялата страна между 2020 г. и 2022 г. Предозирането от по-мощните опиоиди изисква средно 1,33 дози налоксон в болница, в сравнение с 0,36 средни дози за предозиране с фентанил. В допълнение, при 100 процента от предозирането на едно нитазеново...
Read More