Отбелязваме Международния ден срещу злоупотребата с наркотици и незаконния трафик

Отбелязваме Международния ден срещу злоупотребата с наркотици и незаконния трафик

Международният ден срещу злоупотребата с наркотици и незаконния трафик се отбелязва всяка година на 26 юни, за да се повиши осведомеността за проблема и се засилят действията и сътрудничеството за постигане на свят, свободен от злоупотреба с наркотици. Темата за 2022 г. е „Справяне с предизвикателствата, свързани с наркотиците, при здравни и хуманитарни кризи“.Всяка година Службата на ООН за наркотиците и престъпността UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) издава Световен доклад за наркотиците, пълен с ключови статистически и фактически данни, получени чрез официални източници, научнообоснован подход и изследвания. Световният доклад за наркотиците 2022 представя преглед на текущите тенденции на световните пазари на наркотици и включва най-новата информация за употребата, производството и трафика на наркотици. Той анализира разликата между половете, свързана с употребата на наркотици и въздействието на пандемията COVID-19. Докладът разглежда как събитията в Афганистан биха могли да променят потоците от наркотици по начин, който може да има сериозни бъдещи последици, и как хуманитарната криза, произтичаща от войната...
Read More