Обучение на млади доброволци стартира плевенският Клуб „Връстници обучават връстници“

Обучение на млади доброволци стартира плевенският Клуб „Връстници обучават връстници“

Обучение на нови членове към Клуб „Връстници обучават връстници“ стартираха Читалище „ЛИК“ и Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. Клубът е създаден по Компонент 7 на Програмата "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" – „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на млади хора в най-голям риск (10-19 г.) чрез увеличаване на услугите и програмите, насочени към младите хора“. Програмата е финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, малария и туберкулоза. Основната цел на първата среща бе представяне дейността на клуба пред желаещите да се запишат в него и техните родители. Повече за Клуб „Връстници обучават връстници“ споделиха две от доброволките в него – вече студентки, които направиха презентация и разказаха за своите впечатления от работата през годините, трудностите, през които са преминали и това, което клубът им е дал, като знания и умения. На срещата в Читалище ЛИК пред бъдещите членове на клуба млади доброволци направиха презентация, посветена на сексуално предаваните инфекции, ХИВ, СПИН и контрацепция. Участниците в клуба ще преминат обучения...
Read More