Води ли повишената употреба на канабис до ръст на случаите на шизофрения?

Води ли повишената употреба на канабис до ръст на случаите на шизофрения?

Случаите на шизофрения вследствие употребата на марихуана са се увеличили рязко от средата на 90-те години на миналия век до днес, твърдят датски изследователи. Данните от предишни изследвания сочат, че употребата на марихуана е свързана с повишен риск от развиване на шизофрения. Въпреки че стриктната причинно-следствена връзка не може да бъде доказана от новото проучване, много експерти смятат, че злоупотребата с марихуана може да допринесе заедно с други рискови фактори за отключване на шизофрения при определени хора.В новото проучване изследователите са установили, че процентът на диагнозите на шизофрения в Дания, свързани със злоупотреба с канабис, се е увеличил от 2% през 1995 г. на около 4% през 2000 г. и се е покачил допълнително до 8% от 2010 г., съобщава CNN. Според изследователите злоупотребата с канабис обикновено се дефинира като употреба в рамките на продължителен период, при което хората развиват толеранс към него; използват го в по-големи количества; стават неспособни да намалят употребата му и прекарват голяма част от деня...
Read More