Докато разстройството при употребата на наркотични вещества остава клинично и социално опустошително състояние по света, феноменът за това как хората преминават от развлекателна към компулсивна употреба на наркотици все още не е напълно разбран. Изследователи от Медицинския факултет на Икан в Маунт Синай са идентифицирали молекула и неподозиран досега сигнален път, които изглеждат ключови за патофизиологията на пристрастяването към наркотици. Молекулата е известна като Retinoid X Receptor Alpha (RXRα) в nucleus accumbens, ключов мозъчен център за пристрастяване, която изглежда отчасти диктува чувствителността на индивидите към първоначално възнаграждаващите свойства на употребата на наркотици. Констатациите на екипа са докладвани в списание Neuron.

По-конкретно, nucleus accumbens е област от веригата за възнаграждение на мозъка, която интегрира входовете на средния мозък на допамин – невротрансмитер, който влияе на много аспекти на поведението, включително как изпитваме удоволствие – за оформяне на поведение, свързано с възнаграждението и мотивацията. В рамките на тази конструкция изследователите са установили, че RXRα корелира положително със свързаните с пристрастяването поведенчески характеристики при лабораторни гризачи – откритие, което прави молекулата силен механичен кандидат за свързване на индивида с уязвимост към пристрастяване към кокаин. Фундаментално за изследването е секвенирането на РНК върху шест области от схемите за възнаграждение на мозъка на гризачи след прилагане на кокаин и рецидив при мишки.

Откритието не само проправя пътя за бъдещи изследвания на новия сигнален път, но и на превантивни стратегии за пристрастяване към наркотици, насочени към RXRα. Екипът на Маунт Синай доказва, че инхибирането на молекулата с помощта на системно прилаган RXRα антагонист намалява индуцираното от кокаин асоциативно поведение с приемливи странични ефекти. Учените са особено заинтригувани и насърчени от факта, че една молекула може да има толкова дълбок ефект върху модулирането на сложно поведение, свързано с пристрастяването към наркотици.

Източник: Newswise