Изживяването и споделянето на емоции е основно човешко преживяване. Емпатията е способността да разбереш гледната точка на другия и да споделиш емоциите му. Скорошни изследвания установиха, че емпатията може да помогне на подрастващите да намалят употребата на вещества.

„Капацитетът ни да разбираме и да се чувстваме свързани с другите е от решаващо значение за нашето умствено, физическо и социално здраве“, казва Дрю Уинтърс, постдокторант в Медицинския кампус Аншуц на Университета в Колорадо. „Емпатията изгражда усещане за връзка и разбиране на другите. Пример за емпатия е, когато видите някой да има емоционална реакция и вие имате вътрешна реакция, приближаваща какво би било чувството, ако сте в тази ситуация. Разбирането на опита на другите е важна информация, която ни помага да ръководим поведението си. Доказано е, че по-ниските нива на емпатия са свързани с поведение, което е вредно за човека и за другите“, допълва той.

„Моето проучване е специфично за юноши, които се лекуват от употреба на вещества. Тези, които са развили по-високи нива на съпричастност чрез лечение, са имали по-стръмни спадове в употребата на вещества с течение на времето поради влиянието им върху начина, по който реагират на социалните последици от употребата на вещества. Това откритие предполага, че намаляващото ниво на употреба се дължи на по-голямото чувство за връзка с другите и получаването на по-голям достъп до социални данни за последствията от тяхната продължителна употреба. С тези данни, които са по-лесно достъпни, те са мотивирани да променят употребата на вещества“, споделя Дрю Уинтърс.

Уинтърс отбелязва, че социалното и емоционалното учене през младостта е особено важно за тези, които се борят междуличностно. „Социалните увреждания, свързани с разстройствата, свързани с употребата на вещества, вероятно са двупосочни, което означава, че употребата на вещества може да повлияе на социалните увреждания, а социалните увреждания могат да повлияят на тежестта на употребата на вещества. За щастие, виждаме, че емпатията може да бъде култивирана, което може да подобри психичното здраве и потенциално да мотивира намаляването на употребата на вещества“. Уинтърс се надява, че неговото изследване може да помогне на обществото да признае, че има социален аспект на злоупотребата с вещества и да види, че способността на индивида да разбира и да се свързва с другите е важен фактор за устойчивостта на употребата на вещества.

Източник: Newswise