Ученици от община Левски получиха сертификати за участието си в проект, посветен на развитието на социални умения

Ученици от община Левски получиха сертификати за участието си в проект, посветен на развитието на социални умения

С връчване на сертификати успешно приключи реализацията на двугодишния проект "Развитие на социални умения" по модела "Връстници обучават връстници", финансиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Левски със съдействието на Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен. В проекта се включиха ученици от шести и седми клас от СУ „Крум Попов“ и ОУ „Максим Горки“ в Левски и от ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова.По време на първата година от дейностите по проекта фокусът бе върху превенция на употребата на наркотични вещества. Бяха подбрани деца от трите училища, като първото обучение се проведе в Шипково. Учениците подготвиха съответните материали и се включиха в обучение за презентаторски умения, след което представиха пред своите съученици презентации, посветени на легалните и нелегалните наркотични вещества.Второто надграждащо обучение, провело се на базата на Общинския център за извънучилищни дейности и занимания по интереси в Байкал, бе посветено на репродуктивното и сексуално здраве, като отново след него участниците в проекта представиха...
Read More