Семейството бе тема на обучение с деца от ЦНСТ в Левски и Садовец, организирано от ПИЦ – Плевен

Семейството бе тема на обучение с деца от ЦНСТ в Левски и Садовец, организирано от ПИЦ – Плевен

На 1 ноември – навръх Деня на народните будители, Народно читалище „ЛИК - 1959” – Плевен бе домакин на изнесено целодневно обучение, организирано от Превантивно-информационния център по зависимости в областния град. В инициативата по Програма „Подай ръка“ участие взеха деца от Центровете за настаняване от семеен тип в град Левски и село Садовец, община Долни Дъбник. Тема на обучението бе семейството, като специалистите от ПИЦ – Плевен коментираха с младежите защо е необходимо семейството, обърнаха внимание на ролите в него, както и на проблемите във взаимоотношенията с партньора. Бяха включени различни тематични презентации и ролеви игри, чрез които участниците се запознаха детайлно със засегнатите проблеми. Децата от ЦНСТ в Садовец и Левски се включиха активно в отделните ролеви игри от обучението, като не скриха интереса си към темата. В играта „Да играем на семейство“ всеки си изтегли роля и съответните качества, като след това, разделени на отбори, участниците трябваше да изпълнят три задачи, свързани с поемането на отговорности в семейството, а...
Read More
ПИЦ – Плевен проведе обучения на персонала на ЦНСТ по Програма „Подай ръка“

ПИЦ – Плевен проведе обучения на персонала на ЦНСТ по Програма „Подай ръка“

На 26 и 27 септември и 29 и 30 септември Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен проведе двудневни обучения по Програма „Подай ръка“ с участието на персонала на Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Домакин на събитията бе парк-хотел „Стратеш“ в Ловеч. В двете обучения участваха над 70 човека от включените в програмата ЦНСТ на територията на област Плевен – четири в град Плевен и по един център в град Левски и село Садовец. Програма „Подай ръка“ е насочена към деца и млади хора от 10 до 18 години, при които има риск за употреба на наркотични вещества или младежи, експериментиращи с такива, отглеждани и възпитавани в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Тя е с двугодишен срок на изпълнение – от 2022 до 2024 г. Сред целите й са предотвратяване на възникването или увеличаването на негативни последици, свързани с наркотици и алкохол сред деца, които се намират в риск, сформиране у децата на желание към водене на...
Read More
Младежи от ЦНСТ в Левски и Садовец участваха в изнесено обучение, организирано от ПИЦ – Плевен

Младежи от ЦНСТ в Левски и Садовец участваха в изнесено обучение, организирано от ПИЦ – Плевен

Изнесено обучение на младежи по Програма „Подай ръка“ организира Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. Домакин на инициативата бе Туристическият дом в Парк „Кайлъка“, като участие в нея взеха деца от Центровете за настаняване от семеен тип в град Левски и село Садовец, община Долни Дъбник. Част от модулите, включени в обучението, бяха свързани с изграждането на социални умения сред тийнейджърите, както и начините за самоутвърждаване. Сред темите, които участниците коментираха със специалистите от ПИЦ – Плевен и младите доброволци на Центъра, бяха приятелството и любовта, отношенията между половете, особеностите във физиологията на мъжа и жената и промените, които настъпват в нея по време на пубертета. Също така, сред акцентите в рамките на проявата бяха темите за сексуалната култура, болестите, предавани по полов път и начините за предпазване от тях. Под формата на разнообразни игри младите участници научиха повече за това защо е важно да умеем да работим в екип, каква е ролята на лидера в един колектив и защо...
Read More
ПИЦ – Плевен стартира дейностите по Програма „Подай ръка“

ПИЦ – Плевен стартира дейностите по Програма „Подай ръка“

Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен започна дейностите по Програма „Подай ръка“. Тя е насочена към деца и млади хора от 10 до 18 години, при които има риск за употреба на наркотични вещества или младежи, експериментиращи с такива, отглеждани и възпитавани в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи без увреждания. В програмата са включени общо шест ЦНСТ на територията на област Плевен – 4 в град Плевен, както и тези в град Левски и село Садовец, община Долни Дъбник. Тя е с двугодишен срок на изпълнение – от 2022 до 2024 г. Програма „Подай ръка“ е съобразена с изискванията на Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотични вещества на Европейския мониторингов център по наркотици и наркомании (EMCDDA). На децата в риск ще се предложи различен вариант на поведение, ще им бъдат показани различен тип отношения между хората и начини как да бъдат отговорни личности. Чрез обучението в различните части от програмата ще...
Read More